ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κόρινθος, 31 Μαΐου 2021
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021
Corinth Exposed Photography Festival 2021
Ατομική έκθεση
Daniel Halasz: Borderland
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Από την Παρασκευή 4 Ιουνίου παρουσιάζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου η ατομική έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου με το «The Fellowship - winner of Capa Grand Prize Hungary 2020» Daniel Halasz από την Ουγγαρία με τίτλο: Borderland.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), της Δημοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021, με το Robert Capa Contemporary Photography Center / Κέντρο Σύγχρονης Φωτογραφίας Robert Capa στη Βουδαπέστη και το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών.

Διάρκεια έκθεσης: Από 4 - 21 Ιουνίου 2021
Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 ως τις 13:00
Παρασκευή (απόγευμα): 19:00 - 21:00

Σας ενημερώνουμε πως σε όλους τους χώρους που φιλοξενούνται οι δράσεις του φεστιβάλ τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας που ορίζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αποφυγή διάδοσης του Covid 19.

Daniel Halasz: Borderland (2019 – 2020)

The photo is silent. It is not accompanied by a soundtrack when it affects our senses. But a healthy brain has some synesthetic ability. It can hear the sight. Like the hearing-impaired who learns to read by mouth. He sees a dog with an open mouth showing its teeth and hears a bark. The images in DánielHalász's series Borderland are ambient recordings that do not contain a soundtrack that co-exists next to an image, but the sounds are encoded in the pixels themselves. Composers are also often inspired by ambient sound recordings, endowing the on-site recordings and atmosphere with a strong mental or emotional charge. DánielHalász is a photographer with such an attitude, and in this series he walks around the 150 km long administrative border of Budapest.

Whether this comes down to not only composing but also poetry is another matter. Imagine Budapest as a puddle that dries from its edges to its center. Its center holds some density until the last moment, droplets fleeing there, fearing disappearance. The escape of the rim. The cold places of the periphery compress the center into a smaller and smaller area like a ring. This understylized language is a poetic form of speech in Halász’s images. He does not express devout and piety, he merely states. He is not pretending, but is deeply sensitive. He is consistently documenting (he continues what he started in his village series), going after phenomena with the tenacity of a forensics expert.

We rarely see human figures in these places because few people have anything to do here. According to the anthropologist Marc Augé, non-lieu are those areas to which we are not attached. We go through them, in this way they are temporary spaces, they have no identity, so one also remains anonymous in them. The spaces of Borderland are a combination of local and global, intersecting foreign and domestic, afterlife and terrestrial life, land and water, nature and the built environment.

The uncomfortable feeling of “anything can happen” swings into these spaces. A windshield crushed with a brick turns into a cobweb. The perpetrator even left the means of his atavistic rage. An abandoned car or the victim of a revenge? The brick testifies that the perpetrator did not even want to remove the trail. It is as if the border area allows for such extreme manifestations. Its uncomfortability encourages irresponsibility. This is already a land outside of civilization. An administrative boundary. Erosion forces make it easier to challenge the edges. The boundaries of my language are the boundaries of my world. But maybe what I can show is more easily absorbed. More livable, more memorable: a non-border.

(Text by Orsolya Láng)

Daniel Halasz: Borderland - Σύνορα (2019 – 2020)

Η φωτογραφία είναι αθόρυβη. Δεν συνοδεύεται από ένα soundtrack όταν επηρεάζει τις αισθήσεις μας. Αλλά ένας υγιής εγκέφαλος έχει κάποια αισθητική ικανότητα. Μπορεί να ακούσει το θέαμα. Όπως τα άτομα με προβλήματα ακοής που μαθαίνουν να διαβάζουν από το στόμα. Βλέπει ένα σκυλί με ανοιχτό το στόμα που δείχνει τα δόντια του και ακούει ένα γαύγισμα. Οι εικόνες στη σειρά Borderland είναι ηχογραφήσεις περιβάλλοντος που δεν περιέχουν soundtrack που συνυπάρχει δίπλα σε μια εικόνα, αλλά οι ήχοι κωδικοποιούνται στα ίδια τα pixel. Οι συνθέτες εμπνέονται επίσης συχνά από ήχους του περιβάλλοντος, προσφέροντας στις επιτόπιες ηχογραφήσεις και ατμόσφαιρα με έντονη ψυχική ή συναισθηματική επιβάρυνση. Ο DánielHalász είναι φωτογράφος με τέτοια στάση, και σε αυτή τη σειρά περπατά γύρω από τα σύνορα μήκους 150 χλμ της Βουδαπέστης.

Το αν αυτό δεν αφορά μόνο τη σύνθεση αλλά και την ποίηση είναι ένα άλλο θέμα. Φανταστείτε τη Βουδαπέστη ως λακκούβα που στεγνώνει από τις άκρες της στο κέντρο της. Το κέντρο του διατηρεί κάποια πυκνότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, σταγονίδια φεύγουν εκεί, φοβούμενοι την εξαφάνιση. Η απόδραση του χείλους. Τα κρύα μέρη της περιφέρειας συμπιέζουν το κέντρο σε μια όλο και μικρότερη περιοχή σαν δακτύλιος. Αυτή η μη τυποποιημένη γλώσσα είναι μια ποιητική μορφή ομιλίας στις εικόνες του Halász. Δεν εκφράζει ευσέβεια και ευλάβεια, απλώς δηλώνει. Δεν προσποιείται, αλλά είναι βαθιά ευαίσθητος. Καταγράφει με συνέπεια (συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε στη σειρά του χωριού του), ακολουθώντας φαινόμενα με την επιμονή ενός ειδικού στην ιατροδικαστική.

Σπάνια βλέπουμε ανθρώπινες φιγούρες σε αυτά τα μέρη επειδή λίγοι άνθρωποι είναι εδώ. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο MarcAugé, το non-lieu είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Τα περνάμε, με αυτόν τον τρόπο είναι προσωρινοί χώροι, δεν έχουν καμία ταυτότητα, οπότε κάποιος παραμένει ανώνυμος σε αυτούς. Οι χώροι του Borderland είναι ένας συνδυασμός τοπικών και παγκόσμιων, τεμνόμενων ξένων και εγχώριων, μεταθανάτιας και επίγειας ζωής, γης και νερού, φύσης και δομημένου περιβάλλοντος.

Η δυσάρεστη αίσθηση «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» μετακινείται σε αυτούς τους χώρους. Ένα παρμπρίζ που συνθλίβεται με τούβλο μετατρέπεται σε ιστούς αράχνης. Ο δράστης άφησε ακόμη και τα μέσα του αταβισμού του. Ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ή το θύμα μιας εκδίκησης; Το τούβλο μαρτυρεί ότι ο δράστης δεν ήθελε καν να καλύψει τα ίχνη. Είναι σαν η συνοριακή περιοχή να επιτρέπει τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις. Η δυσφορία του ενθαρρύνει την ανευθυνότητα. Αυτή είναι ήδη μια περιοχή έξω από τον πολιτισμό. Ένα διοικητικό όριο. Οι δυνάμεις διάβρωσης διευκολύνουν την πρόκληση των άκρων. Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου. Αλλά ίσως αυτό που μπορώ να δείξω απορροφάται πιο εύκολα. Πιο βιώσιμο, πιο αξέχαστο: χωρίς σύνορα.

(Text by Orsolya Láng)

cv
Daniel Halasz is currently a DLA doctorate candidate at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest and a PhD researcher at LUCA School of Arts / KU Leuven, previously a lecturer in the BA and MA programmes at the Visual Arts Institute of Eszterhazy University, teaching photography. His research focuses on the inventiveness of the peripheries, on social, cultural and mental borderlands, on strategies strangers can utilize in new environments.

He graduated with an MFA Photography in 2011 at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest and an MA Scandiavian Studies at the EötvösLoránd University. He also studied at the Glasgow School of Art with a scholarship. Since graduating, he participated in group exhibitions in the US, UK, Israel, Russia, Canada and Hungary. Daniel won the Google Photography Prize in 2010 and his most recent work was shortlisted for the Esterhazy Art Award 2019. He was the winner of the Budapest Photography Grant in 2019 and was a Capa Grand Prize Fellowship winner in 2020.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας: 27410 73509, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , υπεύθυνος Σωκράτης Λαμπρόπουλος.
Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 4, Τηλ: 27410 20120

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κόρινθος, 31 Μαΐου 2021
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021
Corinth Exposed Photography Festival 2021
Ατομική έκθεση
Krisztina Szalay: Four Tigers Market
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Από την Παρασκευή 4 Ιουνίου παρουσιάζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου η ατομική έκθεση φωτογραφίας της βραβευμένης με το «The Fellowship-winner of Capa Grand Prize Hungary 2020» Krisztina Szalay από την Ουγγαρία με τίτλο: Four Tigers Market.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), της Δημοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021, με το Robert Capa Contemporary Photography Center / Κέντρο Σύγχρονης Φωτογραφίας RobertCapa στη Βουδαπέστηκαι το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών.

Διάρκεια έκθεσης: Από 4 - 21 Ιουνίου 2021
Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 ως τις 13:00
Παρασκευή (απόγευμα): 19:00 - 21:00

Σας ενημερώνουμε πως σε όλους τους χώρους που φιλοξενούνται οι δράσεις του φεστιβάλ τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας που ορίζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αποφυγή διάδοσης του Covid 19.

Project title: Four Tigers Market (2015-2020)

The diversity of the place, which many people simply call the Chinese market, is remarkable compared to Hungarian conditions; there is a cultural cavalcade at the former Ganz factory plant, which now is also notoriously surrounded by a criminally dangerous merchant environment. A city inside the city came into existence here, which operates completely segregated.

About thirty years ago, due to the relaxed visa requirements, the Chinese community in Hungary grew from almost zero to about twenty-seven thousand people in just a few years. The location of my work is the Chinese market in Budapest (Kőbányai Street), which is also the center of the Hungarian Chinese community. Locals have always had second thoughts about the market because in the media it is often connected to illegal imports or raids but, at the same time, it also provides a good opportunity to buy cheaper products.

The National Tax and Customs Administration of Hungary constantly monitors the market, but to no avail as it is practically impossible to catch anyone in the act of committing a crime. Although nowadays not only Chinese people work here but also Vietnamese, Mongolian, Romanian, Afghan, Turkish, and Ukrainian workers, the name Chinese market has remained.

With an industrial exterior left behind from the Ganz factory period, the place is permeated by a strong sense of Chinese culture and market atmosphere, all planted in an Easter European milieu.

Krisztina Szalay: FourTigers Market

Η ποικιλομορφία του τόπου, την οποία πολλοί άνθρωποι αποκαλούν απλώς η κινεζική αγορά, είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με τις ουγγρικές συνθήκες. Yπάρχει μια πολιτιστική ιπποδρομία στο πρώην εργοστάσιο του Ganz, το οποίο τώρα περιβάλλεται επίσης από ένα εγκληματικά επικίνδυνο εμπόριο. Μια πόλη μέσα στην πόλη δημιουργήθηκε εδώ, η οποία λειτουργεί πλήρως διαχωρισμένη.

Πριν από περίπου τριάντα χρόνια, λόγω των χαλαρών απαιτήσεων θεώρησης, η κινεζική κοινότητα στην Ουγγαρία αυξήθηκε από σχεδόν μηδέν σε περίπου είκοσι επτά χιλιάδες άτομα μέσα σε λίγα χρόνια. Η τοποθεσία της δουλειάς μου είναι η κινεζική αγορά στη Βουδαπέστη (KőbányaiStreet), η οποία είναι επίσης το κέντρο της κινεζικής κοινότητας της Ουγγαρίας. Οι ντόπιοι είχαν πάντα δεύτερη σκέψη για την αγορά, επειδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδέεται συχνά με παράνομες δραστηριότητες, αλλά, ταυτόχρονα, παρέχει επίσης μια καλή ευκαιρία να αγοράσουν φθηνότερα προϊόντα.

Η Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση της Ουγγαρίας παρακολουθεί συνεχώς την αγορά, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να συλληφθεί κανείς σε πράξη για διάπραξη εγκλήματος. Αν και σήμερα δεν εργάζονται μόνο Κινέζοι, αλλά και Βιετναμέζοι, Μογγόλοι, Ρουμάνοι, Αφγανοί, Τούρκοι και Ουκρανοί εργαζόμενοι, το όνομα Κινέζικη αγορά παρέμεινε.

Με ένα βιομηχανικό εξωτερικό που μένει πίσω από την περίοδο του εργοστασίου Ganz, το μέρος διαπερνάται από μια έντονη αίσθηση της κινεζικής κουλτούρας και της ατμόσφαιρας της αγοράς, όλα φυτεμένα σε ένα πασχαλινό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας: 27410 73509, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , υπεύθυνος Σωκράτης Λαμπρόπουλος.
Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 4, Τηλ: 27410 20120

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου (Κολοκοτρώνη 4) η εικαστικός Δρ. Χαρά Παπαθεοδώρου θα παρουσιάσει το παραμύθι «Το Ταξίδι της Τουλίπας».

 

Το ταξίδι της τουλίπας είναι εμπνευσμένο από τις μινιατούρες της Ανατολής και τις Ολανδικές ζωγραφιές με λουλούδια και τουλίπες.

Το ταξίδι της τουλίπας ξεκινάει στην Περσία που γεννήθηκε από ένα φανταστικό θρύλο και ταξιδεύει από την Μογγολία στην Τουρκία κι από εκεί στην Ολλανδία όπου γίνεται το σύμβολο της απληστίας και της χρεωκοπίας μιας ολόκληρης κοινωνίας.

 

Στα ελληνικά οι τουλίπες λέγονται λαλεδάκια κι η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας την ονομάζω Λάιλα.

Όλες οι εικόνες είναι σε Power Point και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της τέχνης.

 

Σας περιμένουμε.

Το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντός του Δήμου Κορινθιων και το τμήμα της Δημοτικής Πινακοθήκης με μεγάλη χαρά γίνονται αποδέκτες της σημαντικότατης συλλογής "ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ", μια δωρεά Τριάντα οκτώ έργων Τέχνης για την οποία μερίμνησε και υλοποίησε με προσωπικό μεράκι ο Κορίνθιος εικαστικός και συλλεκτης Αντρέας Γκολφινόπουλος.

 

Δείτε τον κατάλογο

 

 


Μαγειρεύουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας στην Πελοπόννησο…

11- 13 Φεβρουαρίου 2018, στην Κόρινθο!

 

 Tην Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, έγιναν τα εγκαίνια της κινητής έκθεσης με θέμα την παιδική διατροφή, που προγραμματίστηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων.

 Πρόκειται για μία πρωτότυπη κινητή έκθεση,  η οποία έχοντας ως κύριο μήνυμα: “Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης” στοχεύει στην ενημέρωσηευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των παιδιών, των κηδεμόνων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των δημοτών, προκειμένου να στραφούν σε μία πιο φιλική για την υγεία και το περιβάλλον διατροφή, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για τα παιδιά, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και πρακτικές συμβουλές προς γονείς για μία πιο υγιεινή και οικονομική διατροφή.

 Η αφήγηση παραμυθιών και το θεατρικό παιχνίδι μέσω της δράσης “Περί ορέξεως…” από την ομάδα “κουβάρι κουβαράκι”, έκανε πιο ευχάριστο και κατανοητό από τα παιδιά το μήνυμα της ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

 Σε παιδιά και ενήλικες δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν, να μάθουν, αλλά και να συνομιλήσουν με την ομάδα του WWF για την διατροφή, μαγειρεύοντας μαζί μια διαφορετική συνταγή για την προστασία της υγείας μας, αλλά και του πλανήτη.

 Την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, το πρωί, επισκέφθηκαν την έκθεση σχολικές ομάδες, που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσκληση.

 Τις ίδιες ημέρες, το απόγευμα, η έκθεση ήταν ανοικτή για το ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο 1ο Δημοτικό σχολείο της πόλης.

 Στο περίπτερο ‘“Λαϊκή”, τα παιδιά πληροφορήθηκαν γιατί είναι προτιμότερη η επιλογή τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών.

 Στο περίπτερο “Ψαράδικο”, “ψάρεψαν” τα κριτήρια επιλογής στην κατανάλωση ψαριών.

 Στο περίπτερο “Σούπερ Μάρκετ”, “αγόρασαν” πληροφορίες για το “οικολογικό αποτύπωμα”.

 Στο περίπτερο “Κουζίνα”, “μαγείρεψαν” σεβόμενοι την υγεία τους και αποφεύγοντας την σπατάλη.

 Στο περίπτερο “Φοινικέλαιο”, ανακάλυψαν το “κρυμμένο” φοινικέλαιο και τις τραγικές επιπτώσεις του, όταν δεν είναι βιώσιμο πιστοποιημένο

 Στόχος ήταν με την επίσκεψη στα πέντε αυτά θεματικά περίπτερα, τα παιδιά να συνδέσουν την αξία της σωστής διατροφής για την υγεία και την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος.

 Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι παιδιά που επισκέφθηκαν την έκθεση, το πρωί, επέστρεψαν το απόγευμα με τους γονείς τους για να τους πουν και να τους δείξουν όσα έμαθαν!

Θερμές ευχαριστίες από το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων και τη Δημοτική Πινακοθήκη

στην Ομάδα του WWF Ελλάς:

 την κα Βίκυ Μπαρμπόκα - Υπεύθυνη προγράμματος «Καλύτερη Ζωή»

τον κο Κωνσταντίνο Τσουκαλά - Υπεύθυνο τοπικών δράσεων

την κα Νάνσυ  Κουταβά- Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

καθώς επίσης και στους εθελοντές μας  (με αλφαβητική σειρά):

την κα Κατσιγεώργη Βίκυ, την κα  Κοσμά  Ιωάννα, τον κο  Μαρινάκη Βαγγέλη,  την κα Μπλέτσα Αγλαΐα, την κα Μπογιατζόγλου Πηνελόπη, την κα Πυργάκη Νατάσσα, καθώς επίσης την κα Μαρία Κροντήρη που ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία και χρέη φωτογράφου!

Και φυσικά στους χορηγούς του προγράμματος «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης», χωρίς τη στήριξη των οποίων η Ομάδα του WWF Ελλάς και η έκθεση δε θα είχαν ταξιδέψει στην πόλη μας:

 

Transforming Future Museums - Regional Hubs Περιφερειακά Κέντρα
Ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τα Μουσεία και τους Οργανισμούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κόρινθος 23-25 Φεβρουαρίου 2018    Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου

Μάθημα:
1/ Ανάπτυξη Νέου Κοινού
 
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πρακτικές προσέλκυσης νέου κοινού, να εφαρμόσουν πιο άμεση επικοινωνία με το υπάρχον κοινό τους και να αυξήσουν την βιωσιμότητά των οργανισμών τους.
 
2/ Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες στην διοίκηση και διαχείριση έργων (καθορισμός και σχεδιασμός έργου, οργάνωση χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, βέλτιστη κατανομή και εξομάλυνση πόρων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων ενός project).
 
Αιτήσεις συμμετοχής έως τις 11 Φεβρουαρίου 2018

Το British Council, σε συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και την Βρετανία, διοργανώνει το διετές πρόγραμμα Transforming Future Museums, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, πανελλαδικής εμβέλειας, για τους επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τα εντατικά, πενθήμερα μαθήματα της Διεθνούς Ακαδημίας Μουσείων (International Museum Academy) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
 
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των απαραίτητων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μουσείων προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο, να συμβάλουν στη «μεταμόρφωση» των οργανισμών τους σε δυναμικά κύτταρα βιώσιμης πολιτιστικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και να αποκτήσουν μία πιο εξωστρεφή προσέγγιση τόσο με το κοινό, όσο και ως προς τις μεταξύ τους συνεργασίες.
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, έλληνες επαγγελματίες (Local Trainers) του χώρου ανέλαβαν να υλοποιήσουν μια σειρά σεμιναρίων στους προαναφερόμενους θεματικούς τομείς σε τοπικά μουσεία και πολιτιστικούς χώρους  σε ολόκληρη την Ελλάδα (Regional Hubs).
 
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους – αλλά και πιο έμπειρους – επαγγελματίες που εργάζονται πάνω σε διάφορες ειδικότητες (ενδεικτικά αρχαιολόγοι, επιμελητές, μουσειολόγοι, ιστορικοί τέχνης, κτλ.) στον χώρο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και επιθυμούν να:
•          αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους
•          αποκτήσουν καινούρια τεχνογνωσία και να έρθουν σε επαφή με νέες μεθοδολογίες πάνω στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους
•          αναπτύξουν ουσιαστικούς διαλόγους επικοινωνίας και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές με τους συνεργάτες τους
•          ενημερωθούν για τις νέες διεθνείς τάσεις στον κλάδο των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
•          έρθουν σε επαφή με πρωτότυπες πρακτικές εργασίες ώστε να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές τόσο σε τοπικό, όσο και εθνικό επίπεδο
•          δοκιμάσουν δημιουργικές λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των μουσείων και των πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα
•          πειραματιστούν, δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και αποκτήσουν επιχειρηματικό πνεύμα.
 
Βασικές πληροφορίες του Regional Hub
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν παράλληλα τις ίδιες ώρες και ημερομηνίες και καλείστε να επιλέξετε ένα από τα δύο. Στην περίπτωση που έχουμε λιγότερους από 6 συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, δυστυχώς θα αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το μάθημα.
 
Διάρκεια:
Τα εργαστήρια έχουν διάρκεια τρεις ημέρες:
Παρασκευή: 18.00–21.00
Σάββατο & Κυριακή: 10.00–17.00
(στο πλαίσιο των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε τοπικό μουσείο).
 
Γλώσσα:
Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα
 
Αιτήσεις:
Καλωσορίζουμε δηλώσεις συμμετοχής από επαγγελματίες του περιφερειακού και τοπικού χώρου. Μπορείτε να δηλώσετε αίτηση συμμετοχής με την αποστολή βιογραφικού σημειώματος και μια επιστολή ενδιαφέροντος (300 words maximum) έως τις 11 Φεβρουαρίου στην υπεύθυνη του προγράμματος Ντίνα Ντζιώρα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Παρακαλείσθε να αναφέρετε στην επιστολή σας την τοποθεσία και το μάθημα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και να εξηγήσετε πώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επηρεάσει τον ρόλο σας.
 
Κόστος εγγραφής: €25 ανά εργαστήριο για όλες τις ημέρες

Πώς μπορώ να καταβάλω το κόστος εγγραφής:
Μόλις λάβετε επιβεβαίωση της συμμετοχής σας, μπορείτε να προχωρήσετε στην πληρωμή της εγγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Mε μετρητά ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα στα γραφεία μας στην Αθήνα (Πλατεία Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα), Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00–14.30.
Mε κατάθεση σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Alpha Bank μέσω συναλλαγής ΕΠΕΣ ή με μεταφορά χρημάτων μέσω e-banking, στο λογαριασμό του British Council:
Citibank – Αριθμός λογαριασμού: 0/444215/003
IBAN: GR 5108400010000000444215003
Αναγράψετε το όνομά σας με την ένδειξη «IMA Regional Hub» στο πεδίο «Αιτιολογία» του καταθετήριου αποκόμματος (π.χ. Ελένη Παπανικολάου, IMA) και στείλετε την απόδειξη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

 

(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 - ΜΑΙΟΣ 2018)

 

 

Νηπιαγωγείο  και  Α΄- Β΄ τάξεις  Δημοτικού Σχολείου

Νέο  πρόγραμμα

 

« Στο εργαστήρι του Τζάκσον Πόλοκ: ένας πολύχρωμος κόσμος»

 

Μαθαίνουμε για τα χρώματα και τους συνδυασμούς τους, για τα διαφορετικά υλικά, για την τεχνική της ζωγραφικής με σταγόνες και μεταφερόμαστε στο ατελιέ του Αμερικάνου ζωγράφου Τζάκσον Πόλοκ.  Εμπνεόμαστε από τον ασυμβίβαστο αυτό καλλιτέχνη και δημιουργούμε τα δικά μας έργα Αφηρημένης Τέχνης με πολλά - πολλά στρώματα χρωμάτων…

 

«Ανασκαφές και ανακαλύψεις: Ας γίνουμε μικροί προϊστορικοί ζωγράφοι!»

 

Παίρνουμε ανά χείρας φακό και φωτογραφική μηχανή, καλέμι και πινέλο, γνωρίζουμε τις προϊστορικές ζωγραφιές των σπηλαίων, μαθαίνουμε για τα προϊστορικά ζώα και τα «Φυσικά Μουσεία» και ….. δημιουργούμε  τις δικές  μας ΒΡΑΧΟ-ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ!!!

 

« Τα ζώα στην Τέχνη »

 

Μαθαίνουμε για τα χρώματα και τους συνδυασμούς τους, για τα διαφορετικά υλικά και τεχνικές ζωγραφικής και αναζητούμε απεικονίσεις ζώων στη συλλογή της Πινακοθήκης. Ζωγραφίζουμε, και παίζουμε…. δραματοποιώντας το αιώνιο κυνήγι γάτας και σκύλου!

 

 

 

Γ΄ - Δ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

Νέο  πρόγραμμα

«Ζωγραφίζοντας ….με κουκίδες»

Τα παιδιά θα γνωρίσουν το κίνημα του πουαντιγισμού και θα χρησιμοποιήσουν μερικές βασικές αρχές της τεχνικής του. Θα μεταφερθούν στο ατελιέ του Γάλλου καλλιτέχνη Ζωρζ Σερά και θα μάθουν να ζωγραφίζουν….με κουκίδες!!!

 

 

 «Το μαύρο βιβλίο των χρωμάτων»

 

Τι χρώμα έχει το σκοτάδι; ... Και τι είναι τα Μουσεία Αφής;

 Και πως είναι το ελληνικό αλφάβητο  Braille; ... Και πώς είναι να αγγίζεις  ανάγλυφους πίνακες;

Μια ξεχωριστή εμπειρία στην Πινακοθήκη

 

« Ιστορίες μυστηρίου »

 

Αναζητώντας «κρυμμένα» στοιχεία στους πίνακες της μόνιμης συλλογής της Πινακοθήκης και λύνοντας γρίφους ως άλλα εξέχοντα μέλη της “Λέσχης των Σπιρτόζων Ντετέκτιβς”,  συναγωνιζόμαστε την «αντίπαλη» ομάδα  σε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα επιμορφωτικό κυνήγι θησαυρού, που προάγει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα των µαθητών με τρόπο διασκεδαστικό και …«μυστήριο»!

 

 

 

 

 

Ε΄ - ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού Σχολείου

 

Νέο  πρόγραμμα

 

«Σημείο, γραμμή, επίπεδο: Μια μέρα στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι»

 

Θα περιπλανηθούμε στο «ατελιέ» του Ρώσου αφαιρετικού ζωγράφου Βασίλι Καντίνσκι, θα γνωρίσουμε τα έργα του, τον  ιδιαίτερο τρόπο που αποτύπωνε τον εσωτερικό του κόσμο, τις διαφορετικές όψεις και τον δυναμισμό που έδινε στα αντικείμενα. Τέλος, θα πειραματιστούμε με «θερμά» και «ψυχρά» χρώματα, με συμβολισμούς και γεωμετρικά σχήματα….

 

 

 

«Φωτο-κόμικ»

 

Βρίσκουμε  θέματα  και απεικονιστικά στοιχεία από τα έργα της Πινακοθήκης που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, τραβάμε φωτογραφίες, τις εκτυπώνουμε και τις συνθέτουμε σε κολλάζ, φτιάχνοντας  μοναδικά ΑΡΤ-κόμικ, που «αφηγούνται» μια δική μας εμπνευσμένη ιστορία!

 

 

«Με ένα γραμματόσημο ταξιδεύω στην Τέχνη»

 

Με αφορμή γραμματόσημα αφιερωμένα σε διάσημα έργα Τέχνης, αναζητάμε τους καλλιτέχνες, που τα δημιούργησαν ανάμεσα στους πίνακες της συλλογής της Πινακοθήκης, μαθαίνουμε γι’ αυτούς και το έργο τους και γινόμαστε μικροί φιλοτελιστές, φτιάχνοντας το δικό μας γραμματόσημο με πολλή φαντασία και ταξιδιάρικη διάθεση….!!!

 

 

Γυμνασίου – Λυκείου

Νέο  πρόγραμμα

«Η χρονογραμμή της ομορφιάς»

 

Ένα ταξίδι στον κόσμο της ομορφιάς από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα…

Ανακαλύπτουμε τα πρότυπα ομορφιάς κάθε εποχής μέσα από απεικονίσεις σε τοιχογραφίες, αγγεία, γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής.

 

«Από τα πορτρέτα Φαγιούμ στις Βυζαντινές Αγιογραφίες»

Γνωρίζουμε τα πορτρέτα Φαγιούμ και τη χρήση τους, την εγκαυστική τεχνική και τα  υλικά της, αναζητούμε στοιχεία που δικαιολογούν το χαρακτηρισμό τους ως πρόδρομοι της βυζαντινής αγιογραφίας και ανακαλύπτουμε τα μυστικά των Βυζαντινών εικόνων. Στο τέλος γινόμαστε κι εμείς καλλιτέχνες, φτιάχνοντας τις δικές μας  αγιογραφίες με   μέτρημα σε κάνναβο.

 

 

 

 

 

« Βυζαντινά χειρόγραφα – Βυζαντινά πρωτογράμματα »

Γνωρίζουμε την τέχνη της εικονογράφησης των Βυζαντινών χειρογράφων, μαθαίνουμε για τους καλλιγράφους και τα Βυζαντινά πρωτογράμματα, για τα ειλητάρια, τους κώδικες και τα των εργαστήρια αντιγραφής   και ζωγραφίζουμε  διακοσμητικά μοτίβα Βυζαντινής μικρογραφίας.

 

 «Από τις  βραχογραφίες  στα γκράφιτι»

Η χρονογραμμή της εξέλιξης της επιτοίχιας ζωγραφικής από τις σπηλαιογραφίες του Λασκώ, του Σωβέ και της Αλταμίρα μέχρι την Ποπ Άρτ και τα Γκράφιτι, με ενδιάμεσους σταθμούς  τη Νεολιθική τέχνη της Εγγύς Ανατολής, τις μνημειακές Αιγυπτιακές τοιχογραφίες, τη Μινωική  ζωγραφική, τους Προκολομβιανούς πολιτισμούς, τα Αναγεννησιακά  frescoes και  το Μανιερισμό του Ελ Γκρέκο.

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

 

Δρ. Τόνια Τζαναβάρα

Ιστορικός Τέχνης- Μουσειολόγος

Έφορος Δημοτικής Πινακοθήκης

 

Ζέτα Τσώρη

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών δράσεων - Εμψυχώτρια

 

 

Διευθ. Πινακοθήκης: Κολοκοτρώνη 4 - Κόρινθος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2741020120 και 2741028048

Σελίδα 1 από 5

logo final120

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

 

 libkor

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
(Δευτέρα - Παρασκευή) 9.00 – 14.00

Κατά την περίοδο φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων, το ωράριο διαφοροποιείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολοκοτρώνη 4

Κόρινθος

20100

27410 20120

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.