ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κόρινθος, 31 Μαΐου 2021
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021
Corinth Exposed Photography Festival 2021
Ατομική έκθεση
Daniel Halasz: Borderland
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Από την Παρασκευή 4 Ιουνίου παρουσιάζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου η ατομική έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου με το «The Fellowship - winner of Capa Grand Prize Hungary 2020» Daniel Halasz από την Ουγγαρία με τίτλο: Borderland.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), της Δημοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021, με το Robert Capa Contemporary Photography Center / Κέντρο Σύγχρονης Φωτογραφίας Robert Capa στη Βουδαπέστη και το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών.

Διάρκεια έκθεσης: Από 4 - 21 Ιουνίου 2021
Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 ως τις 13:00
Παρασκευή (απόγευμα): 19:00 - 21:00

Σας ενημερώνουμε πως σε όλους τους χώρους που φιλοξενούνται οι δράσεις του φεστιβάλ τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας που ορίζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αποφυγή διάδοσης του Covid 19.

Daniel Halasz: Borderland (2019 – 2020)

The photo is silent. It is not accompanied by a soundtrack when it affects our senses. But a healthy brain has some synesthetic ability. It can hear the sight. Like the hearing-impaired who learns to read by mouth. He sees a dog with an open mouth showing its teeth and hears a bark. The images in DánielHalász's series Borderland are ambient recordings that do not contain a soundtrack that co-exists next to an image, but the sounds are encoded in the pixels themselves. Composers are also often inspired by ambient sound recordings, endowing the on-site recordings and atmosphere with a strong mental or emotional charge. DánielHalász is a photographer with such an attitude, and in this series he walks around the 150 km long administrative border of Budapest.

Whether this comes down to not only composing but also poetry is another matter. Imagine Budapest as a puddle that dries from its edges to its center. Its center holds some density until the last moment, droplets fleeing there, fearing disappearance. The escape of the rim. The cold places of the periphery compress the center into a smaller and smaller area like a ring. This understylized language is a poetic form of speech in Halász’s images. He does not express devout and piety, he merely states. He is not pretending, but is deeply sensitive. He is consistently documenting (he continues what he started in his village series), going after phenomena with the tenacity of a forensics expert.

We rarely see human figures in these places because few people have anything to do here. According to the anthropologist Marc Augé, non-lieu are those areas to which we are not attached. We go through them, in this way they are temporary spaces, they have no identity, so one also remains anonymous in them. The spaces of Borderland are a combination of local and global, intersecting foreign and domestic, afterlife and terrestrial life, land and water, nature and the built environment.

The uncomfortable feeling of “anything can happen” swings into these spaces. A windshield crushed with a brick turns into a cobweb. The perpetrator even left the means of his atavistic rage. An abandoned car or the victim of a revenge? The brick testifies that the perpetrator did not even want to remove the trail. It is as if the border area allows for such extreme manifestations. Its uncomfortability encourages irresponsibility. This is already a land outside of civilization. An administrative boundary. Erosion forces make it easier to challenge the edges. The boundaries of my language are the boundaries of my world. But maybe what I can show is more easily absorbed. More livable, more memorable: a non-border.

(Text by Orsolya Láng)

Daniel Halasz: Borderland - Σύνορα (2019 – 2020)

Η φωτογραφία είναι αθόρυβη. Δεν συνοδεύεται από ένα soundtrack όταν επηρεάζει τις αισθήσεις μας. Αλλά ένας υγιής εγκέφαλος έχει κάποια αισθητική ικανότητα. Μπορεί να ακούσει το θέαμα. Όπως τα άτομα με προβλήματα ακοής που μαθαίνουν να διαβάζουν από το στόμα. Βλέπει ένα σκυλί με ανοιχτό το στόμα που δείχνει τα δόντια του και ακούει ένα γαύγισμα. Οι εικόνες στη σειρά Borderland είναι ηχογραφήσεις περιβάλλοντος που δεν περιέχουν soundtrack που συνυπάρχει δίπλα σε μια εικόνα, αλλά οι ήχοι κωδικοποιούνται στα ίδια τα pixel. Οι συνθέτες εμπνέονται επίσης συχνά από ήχους του περιβάλλοντος, προσφέροντας στις επιτόπιες ηχογραφήσεις και ατμόσφαιρα με έντονη ψυχική ή συναισθηματική επιβάρυνση. Ο DánielHalász είναι φωτογράφος με τέτοια στάση, και σε αυτή τη σειρά περπατά γύρω από τα σύνορα μήκους 150 χλμ της Βουδαπέστης.

Το αν αυτό δεν αφορά μόνο τη σύνθεση αλλά και την ποίηση είναι ένα άλλο θέμα. Φανταστείτε τη Βουδαπέστη ως λακκούβα που στεγνώνει από τις άκρες της στο κέντρο της. Το κέντρο του διατηρεί κάποια πυκνότητα μέχρι την τελευταία στιγμή, σταγονίδια φεύγουν εκεί, φοβούμενοι την εξαφάνιση. Η απόδραση του χείλους. Τα κρύα μέρη της περιφέρειας συμπιέζουν το κέντρο σε μια όλο και μικρότερη περιοχή σαν δακτύλιος. Αυτή η μη τυποποιημένη γλώσσα είναι μια ποιητική μορφή ομιλίας στις εικόνες του Halász. Δεν εκφράζει ευσέβεια και ευλάβεια, απλώς δηλώνει. Δεν προσποιείται, αλλά είναι βαθιά ευαίσθητος. Καταγράφει με συνέπεια (συνεχίζει αυτό που ξεκίνησε στη σειρά του χωριού του), ακολουθώντας φαινόμενα με την επιμονή ενός ειδικού στην ιατροδικαστική.

Σπάνια βλέπουμε ανθρώπινες φιγούρες σε αυτά τα μέρη επειδή λίγοι άνθρωποι είναι εδώ. Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο MarcAugé, το non-lieu είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους δεν είμαστε συνδεδεμένοι. Τα περνάμε, με αυτόν τον τρόπο είναι προσωρινοί χώροι, δεν έχουν καμία ταυτότητα, οπότε κάποιος παραμένει ανώνυμος σε αυτούς. Οι χώροι του Borderland είναι ένας συνδυασμός τοπικών και παγκόσμιων, τεμνόμενων ξένων και εγχώριων, μεταθανάτιας και επίγειας ζωής, γης και νερού, φύσης και δομημένου περιβάλλοντος.

Η δυσάρεστη αίσθηση «οτιδήποτε μπορεί να συμβεί» μετακινείται σε αυτούς τους χώρους. Ένα παρμπρίζ που συνθλίβεται με τούβλο μετατρέπεται σε ιστούς αράχνης. Ο δράστης άφησε ακόμη και τα μέσα του αταβισμού του. Ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ή το θύμα μιας εκδίκησης; Το τούβλο μαρτυρεί ότι ο δράστης δεν ήθελε καν να καλύψει τα ίχνη. Είναι σαν η συνοριακή περιοχή να επιτρέπει τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις. Η δυσφορία του ενθαρρύνει την ανευθυνότητα. Αυτή είναι ήδη μια περιοχή έξω από τον πολιτισμό. Ένα διοικητικό όριο. Οι δυνάμεις διάβρωσης διευκολύνουν την πρόκληση των άκρων. Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου. Αλλά ίσως αυτό που μπορώ να δείξω απορροφάται πιο εύκολα. Πιο βιώσιμο, πιο αξέχαστο: χωρίς σύνορα.

(Text by Orsolya Láng)

cv
Daniel Halasz is currently a DLA doctorate candidate at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest and a PhD researcher at LUCA School of Arts / KU Leuven, previously a lecturer in the BA and MA programmes at the Visual Arts Institute of Eszterhazy University, teaching photography. His research focuses on the inventiveness of the peripheries, on social, cultural and mental borderlands, on strategies strangers can utilize in new environments.

He graduated with an MFA Photography in 2011 at the Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest and an MA Scandiavian Studies at the EötvösLoránd University. He also studied at the Glasgow School of Art with a scholarship. Since graduating, he participated in group exhibitions in the US, UK, Israel, Russia, Canada and Hungary. Daniel won the Google Photography Prize in 2010 and his most recent work was shortlisted for the Esterhazy Art Award 2019. He was the winner of the Budapest Photography Grant in 2019 and was a Capa Grand Prize Fellowship winner in 2020.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας: 27410 73509, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , υπεύθυνος Σωκράτης Λαμπρόπουλος.
Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 4, Τηλ: 27410 20120

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κόρινθος, 31 Μαΐου 2021
Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021
Corinth Exposed Photography Festival 2021
Ατομική έκθεση
Krisztina Szalay: Four Tigers Market
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Από την Παρασκευή 4 Ιουνίου παρουσιάζεται στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου η ατομική έκθεση φωτογραφίας της βραβευμένης με το «The Fellowship-winner of Capa Grand Prize Hungary 2020» Krisztina Szalay από την Ουγγαρία με τίτλο: Four Tigers Market.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), της Δημοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, με το Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2021, με το Robert Capa Contemporary Photography Center / Κέντρο Σύγχρονης Φωτογραφίας RobertCapa στη Βουδαπέστηκαι το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών.

Διάρκεια έκθεσης: Από 4 - 21 Ιουνίου 2021
Εγκαίνια: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Σάββατο: 10:00 ως τις 13:00
Παρασκευή (απόγευμα): 19:00 - 21:00

Σας ενημερώνουμε πως σε όλους τους χώρους που φιλοξενούνται οι δράσεις του φεστιβάλ τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας που ορίζονται από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αποφυγή διάδοσης του Covid 19.

Project title: Four Tigers Market (2015-2020)

The diversity of the place, which many people simply call the Chinese market, is remarkable compared to Hungarian conditions; there is a cultural cavalcade at the former Ganz factory plant, which now is also notoriously surrounded by a criminally dangerous merchant environment. A city inside the city came into existence here, which operates completely segregated.

About thirty years ago, due to the relaxed visa requirements, the Chinese community in Hungary grew from almost zero to about twenty-seven thousand people in just a few years. The location of my work is the Chinese market in Budapest (Kőbányai Street), which is also the center of the Hungarian Chinese community. Locals have always had second thoughts about the market because in the media it is often connected to illegal imports or raids but, at the same time, it also provides a good opportunity to buy cheaper products.

The National Tax and Customs Administration of Hungary constantly monitors the market, but to no avail as it is practically impossible to catch anyone in the act of committing a crime. Although nowadays not only Chinese people work here but also Vietnamese, Mongolian, Romanian, Afghan, Turkish, and Ukrainian workers, the name Chinese market has remained.

With an industrial exterior left behind from the Ganz factory period, the place is permeated by a strong sense of Chinese culture and market atmosphere, all planted in an Easter European milieu.

Krisztina Szalay: FourTigers Market

Η ποικιλομορφία του τόπου, την οποία πολλοί άνθρωποι αποκαλούν απλώς η κινεζική αγορά, είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με τις ουγγρικές συνθήκες. Yπάρχει μια πολιτιστική ιπποδρομία στο πρώην εργοστάσιο του Ganz, το οποίο τώρα περιβάλλεται επίσης από ένα εγκληματικά επικίνδυνο εμπόριο. Μια πόλη μέσα στην πόλη δημιουργήθηκε εδώ, η οποία λειτουργεί πλήρως διαχωρισμένη.

Πριν από περίπου τριάντα χρόνια, λόγω των χαλαρών απαιτήσεων θεώρησης, η κινεζική κοινότητα στην Ουγγαρία αυξήθηκε από σχεδόν μηδέν σε περίπου είκοσι επτά χιλιάδες άτομα μέσα σε λίγα χρόνια. Η τοποθεσία της δουλειάς μου είναι η κινεζική αγορά στη Βουδαπέστη (KőbányaiStreet), η οποία είναι επίσης το κέντρο της κινεζικής κοινότητας της Ουγγαρίας. Οι ντόπιοι είχαν πάντα δεύτερη σκέψη για την αγορά, επειδή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδέεται συχνά με παράνομες δραστηριότητες, αλλά, ταυτόχρονα, παρέχει επίσης μια καλή ευκαιρία να αγοράσουν φθηνότερα προϊόντα.

Η Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση της Ουγγαρίας παρακολουθεί συνεχώς την αγορά, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να συλληφθεί κανείς σε πράξη για διάπραξη εγκλήματος. Αν και σήμερα δεν εργάζονται μόνο Κινέζοι, αλλά και Βιετναμέζοι, Μογγόλοι, Ρουμάνοι, Αφγανοί, Τούρκοι και Ουκρανοί εργαζόμενοι, το όνομα Κινέζικη αγορά παρέμεινε.

Με ένα βιομηχανικό εξωτερικό που μένει πίσω από την περίοδο του εργοστασίου Ganz, το μέρος διαπερνάται από μια έντονη αίσθηση της κινεζικής κουλτούρας και της ατμόσφαιρας της αγοράς, όλα φυτεμένα σε ένα πασχαλινό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας: 27410 73509, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , υπεύθυνος Σωκράτης Λαμπρόπουλος.
Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, Κολοκοτρώνη 4, Τηλ: 27410 20120

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 στις 7.00 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου (Κολοκοτρώνη 4) η εικαστικός Δρ. Χαρά Παπαθεοδώρου θα παρουσιάσει το παραμύθι «Το Ταξίδι της Τουλίπας».

 

Το ταξίδι της τουλίπας είναι εμπνευσμένο από τις μινιατούρες της Ανατολής και τις Ολανδικές ζωγραφιές με λουλούδια και τουλίπες.

Το ταξίδι της τουλίπας ξεκινάει στην Περσία που γεννήθηκε από ένα φανταστικό θρύλο και ταξιδεύει από την Μογγολία στην Τουρκία κι από εκεί στην Ολλανδία όπου γίνεται το σύμβολο της απληστίας και της χρεωκοπίας μιας ολόκληρης κοινωνίας.

 

Στα ελληνικά οι τουλίπες λέγονται λαλεδάκια κι η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας την ονομάζω Λάιλα.

Όλες οι εικόνες είναι σε Power Point και καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της τέχνης.

 

Σας περιμένουμε.

Το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντός του Δήμου Κορινθιων και το τμήμα της Δημοτικής Πινακοθήκης με μεγάλη χαρά γίνονται αποδέκτες της σημαντικότατης συλλογής "ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ", μια δωρεά Τριάντα οκτώ έργων Τέχνης για την οποία μερίμνησε και υλοποίησε με προσωπικό μεράκι ο Κορίνθιος εικαστικός και συλλεκτης Αντρέας Γκολφινόπουλος.

 

Δείτε τον κατάλογο

 

 


Μαγειρεύουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας στην Πελοπόννησο…

11- 13 Φεβρουαρίου 2018, στην Κόρινθο!

 

 Tην Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στην Δημοτική Πινακοθήκη Κορίνθου, έγιναν τα εγκαίνια της κινητής έκθεσης με θέμα την παιδική διατροφή, που προγραμματίστηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων.

 Πρόκειται για μία πρωτότυπη κινητή έκθεση,  η οποία έχοντας ως κύριο μήνυμα: “Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης” στοχεύει στην ενημέρωσηευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των παιδιών, των κηδεμόνων, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των δημοτών, προκειμένου να στραφούν σε μία πιο φιλική για την υγεία και το περιβάλλον διατροφή, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες για τα παιδιά, σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και πρακτικές συμβουλές προς γονείς για μία πιο υγιεινή και οικονομική διατροφή.

 Η αφήγηση παραμυθιών και το θεατρικό παιχνίδι μέσω της δράσης “Περί ορέξεως…” από την ομάδα “κουβάρι κουβαράκι”, έκανε πιο ευχάριστο και κατανοητό από τα παιδιά το μήνυμα της ισορροπημένης διατροφής και της σημασίας της για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

 Σε παιδιά και ενήλικες δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν, να μάθουν, αλλά και να συνομιλήσουν με την ομάδα του WWF για την διατροφή, μαγειρεύοντας μαζί μια διαφορετική συνταγή για την προστασία της υγείας μας, αλλά και του πλανήτη.

 Την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, το πρωί, επισκέφθηκαν την έκθεση σχολικές ομάδες, που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον στην πρόσκληση.

 Τις ίδιες ημέρες, το απόγευμα, η έκθεση ήταν ανοικτή για το ευρύ κοινό, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο 1ο Δημοτικό σχολείο της πόλης.

 Στο περίπτερο ‘“Λαϊκή”, τα παιδιά πληροφορήθηκαν γιατί είναι προτιμότερη η επιλογή τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών.

 Στο περίπτερο “Ψαράδικο”, “ψάρεψαν” τα κριτήρια επιλογής στην κατανάλωση ψαριών.

 Στο περίπτερο “Σούπερ Μάρκετ”, “αγόρασαν” πληροφορίες για το “οικολογικό αποτύπωμα”.

 Στο περίπτερο “Κουζίνα”, “μαγείρεψαν” σεβόμενοι την υγεία τους και αποφεύγοντας την σπατάλη.

 Στο περίπτερο “Φοινικέλαιο”, ανακάλυψαν το “κρυμμένο” φοινικέλαιο και τις τραγικές επιπτώσεις του, όταν δεν είναι βιώσιμο πιστοποιημένο

 Στόχος ήταν με την επίσκεψη στα πέντε αυτά θεματικά περίπτερα, τα παιδιά να συνδέσουν την αξία της σωστής διατροφής για την υγεία και την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος.

 Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι παιδιά που επισκέφθηκαν την έκθεση, το πρωί, επέστρεψαν το απόγευμα με τους γονείς τους για να τους πουν και να τους δείξουν όσα έμαθαν!

Θερμές ευχαριστίες από το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων και τη Δημοτική Πινακοθήκη

στην Ομάδα του WWF Ελλάς:

 την κα Βίκυ Μπαρμπόκα - Υπεύθυνη προγράμματος «Καλύτερη Ζωή»

τον κο Κωνσταντίνο Τσουκαλά - Υπεύθυνο τοπικών δράσεων

την κα Νάνσυ  Κουταβά- Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

καθώς επίσης και στους εθελοντές μας  (με αλφαβητική σειρά):

την κα Κατσιγεώργη Βίκυ, την κα  Κοσμά  Ιωάννα, τον κο  Μαρινάκη Βαγγέλη,  την κα Μπλέτσα Αγλαΐα, την κα Μπογιατζόγλου Πηνελόπη, την κα Πυργάκη Νατάσσα, καθώς επίσης την κα Μαρία Κροντήρη που ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία και χρέη φωτογράφου!

Και φυσικά στους χορηγούς του προγράμματος «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης», χωρίς τη στήριξη των οποίων η Ομάδα του WWF Ελλάς και η έκθεση δε θα είχαν ταξιδέψει στην πόλη μας:

 

Σελίδα 1 από 5

logo final120

ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

 

 libkor

 

 

 

ΩΡΑΡΙΟ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
(Δευτέρα - Σάββατο) 
9.00 – 13.00
(Παρασκευή)
18:30 -20:30
Ισχυεί έως 30 Μαίου

Το Σάββατο 20/05/2023 παραμονή των εκλογών η Πινακοθήκη θα είναι κλειστή.

Κατά την περίοδο φιλοξενίας περιοδικών εκθέσεων, το ωράριο διαφοροποιείται.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολοκοτρώνη 4

Κόρινθος

20100

27410 20120

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.